Kamu Hukuku Bölümü

Kamu Hukuku Bölümü

Kamu Hukuku Bölümü
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müslüm AKINCI
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı
Doç.Dr. Fatih ÖZTÜRK (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bekir KESKİN
Arş. Gör. Batuhan USTABULUT
İdare Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Müslüm AKINCI (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Bayram KESKİN
Arş. Gör. Yaprak YEŞİL
Arş. Gör. Zuhal YAĞCI
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ali Hakan EVİK (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yasin TURİNAY
Arş. Gör. Sultan ÇAMAK
Arş. Gör. İlkay ELBEY
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Emek BAYRAK (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Seydi ÇELİK
Arş. Gör. Buket KARAMAN
Arş. Gör. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Rıdvan TÜRK
Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Sağlam (Anabilim Dalı Başkanı)
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nuray AŞÇI AKINCI (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş.Gör.Diyar ÇAKMAK
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Murat ESMER
Arş. Gör. Uğur KAYNAKÇIOĞLU
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors