KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Anabilim Dalı Başkanı

•Anabilim Dalı kuruluna başkanlık etmek ve kurul kararlarını yürütmek,

•Anabilim Dalındaki öğretim elemanları arasında koordinasyonu sağlamak,

•Anabilim Dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

•Bölüm Başkanlığı ile anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

•Anabilim Dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit ederek bölüm başkanlığına iletmek,

•Anabilim Dalında bilimsel araştırma projelerin hazırlanmasını ve devamlılığını sağlamak,

•Anabilim Dalı ile ilgili kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak Bölüm Başkanına iletmek,

•Bölüm Başkanının planladığı toplantılara katılmak,

•Bölüm kurullarına katılmak,

•Ulusal ve uluslararası kongreler,seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak,

•Anabilim Dalında bulunan öğretim elemanları arasında işbirliğini ve uyumu sağlamak,

•Anabilim Dalına ait derslerin içeriklerini hazırlamak,

•Anabilim Dalında bulunan öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili yazları zamanında bölüm başkanlığına vermek,

•İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır,

•Bağlı olduğu birim ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V.


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK