KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Öğretim Üyesi

•Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

•Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

•İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

•Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

•Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V.


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK