KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Bölüm Başkanı

•Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi,

•Kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak,

•Fakülte kuruluna katılır ve bölümü temsil eder,

•Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetlemesini yapmak,

•Bölümde derslerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak,

•Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu,bağlı bulunduğu dekan sunmak,

•Bölüm Kurulu’na başkanlık etmek ve bölüm kurulu kararlarını uygulamak,

•Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

•Bölümde bulunan öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili yazıları zamanında Dekanlığa vermek,

•Bölümde bulunan öğretim elemanları arasında işbirliğini ve uyumu sağlamak,

•Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak,

•Bölümde bilimsel araştırmaların ve projelerin hazırlanmasını ve devamlılığını sağlamak,

•Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak,

•Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek,

•Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak,

•Ulusal ve uluslararası kongreler, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak,

•ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ programları ile ilgili çalışmaları planlamak ve koordine etmek,

•Bağlı olduğu birim ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V.


 
© 2009 - 2017 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK