KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Güvenlik Birimi

•Görevi, kendilerine verilen özel giysilerini giyerek ifa etmek,

•Giysilerini ve özel tesisatını bakımlı, temiz ve ütülü tutmak,

•Erkek elemanların günlük sakal tıraşını aksatmamak,

•Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen göstermek,

•Görevi dışında güvenlik üniformasını giymek,

•Personel, öğrenci ve ziyaretçilere karşı ikaz ve engellemelerinde nazik olmak,

•Personel Nöbet yerini kesinlikle terk etmemek, ancak yemek ve diğer zaruri ihtiyaçların giderilmesi amacıyla diğer noktalardan personel kaydırmak suretiyle sağlamak,

•Görev sırasında, görevlinin isminin rahatça okunabileceği büyüklükte yazılmış fotoğraflı kimlik kartı takmak,

•Görev değişimi sırasında devir-teslim defterini imzalamak görevini, bu deftere göreve başlama tarihi, saati, yazılıp varsa önemli olaylar not etmek,

•Nöbet hizmetinde kullanılan malzeme, teçhizat ve eşyaların her zaman çalışır vaziyette olmasının sağlamak,

•Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları yönetime ve genel kolluk kuvvetlerine bildirmek, genel kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikaline kadar varsa şüphelileri tespit etmek, gözetim altında bulundurmak ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri almak,

•Özel durumlarda (asayişin bozulduğu durumlarda yangın deprem gibi tabii afetler ve büyük öğrenci olaylarında) Yerleşke içinde görev yapmakta olan güvenlik personelinin yetersiz görüldüğü durumlarda izinli olan personel (özel güvenlik görevlileri dahil ) göreve çağrılabileceği,

•Üniversite yetkililerinin talebi doğrultusunda personel, öğrenci ve diğer üçüncü kişileri, verilen yetki dâhilinde detektörle arama yapmak, x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirmek ve varsa suç delillerin muhafaza altına almak,

•Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

•ONAYLAN 02/02/2016 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V.


 
© 2009 - 2017 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK