KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu

•Fakülteye bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımları işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

•Fakülteye satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayniyat giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

•Mal alma belgesi karşılığında stok malzemelerin stok çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

•Demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

•Demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

•Yıl sonunda Fakültemizin genel demirbaş sayımlarının yapılmasını sağlamak,

•Yıl sonu icmallerinin hazırlanarak Rektörlüğe gönderilmesi sağlamak,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V,


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK