KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Muhasebe Bürosu

•Geçici görev yolluğu, sürekli görev yolluğu ve tedavi yolluklarının hazırlanması,

•İlaç katılım listelerinin kontrol edilerek Bilgi İşlem Dairesi ve Strateji Daire Başkanlıklarına gönderilmesi,

•Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri,

•Sendika aidatlarının takibi ve ilgili sendikalara postalanması,

•Görev-temsil tazminatlarının hazırlanması,

•Personel hareketlerine göre işlemlerin takibi,

•Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerin verilmesi ve kontrol edilmesi,

•Fakültemizde maaş alan personelin maaş bilgilerinin girilmesi,

Kademe ve kıdem terfilerinin takibi,

•Yeniden açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kısıtlı maaşlarını hazırlamak,

•Maaş ve sosyal haklarla ilgili her türlü yazışmayı yapmak,

•Öğretim üyelerinin aylık ek ders ücretlerinin tahakkuku,

•Ek ders programlarının anabilim dallarına göre takibi,

•Bordro ve banka listesinin hazırlanması,

•Tahakkuk işlemleri sonunda aylık olarak ek derslerle ilgili her türlü dokümanın arşivlenmesi,

•Yıllık denetimlerde öğretim üyelerine çıkan borçların tebliği ve tahsili,

•Yıllık ek ders programlarının anabilim dallarından istenmesi ve Fakülte Kurulu ve Yönetim Kuruluna sunulması,

•Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara çıkarılan borçların tahsili.

•Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlemek,

•İstifa edenlerin borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesi,

•Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) internet ortamında veri girişi,

•Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi düzenlemek,

•Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde internet ortamında veri girişi yapmak.

•ONAYLAYAN 02/02/2016 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK