KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Personel Bürosu

•İzinler: Yıllık, Mazeret, Doğum İzinleri, Ücretsiz İzinler,

•İdari görevli olan öğretim üyelerinin her türlü izinlerinin Rektörlüğe bildirilmesi,

•Askerlik Yazışmaları ve askerlik süre takipleri,

•Anabilim- Bölüm Başkanlıkları süre bitimleri takipleri ve seçim duyuruları,

•Yardımcı doçent süre takipleri

•Yurt içi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmeler,

•İdari görevli olan öğretim üyelerinin görevlendirilmelerinin Rektörlüğe bildirilmesi,

•Uzun süreli yurt içi – yurt dışı görevlendirmelerde alınan yönetim kurulu kararlarının gereği,

•Akademik form takipleri,

•Kadro İstekleri,

•Genel Yazışmalar,

•İlgili Makam yazıları,

•Özlük Dosyaları ( Arşivleme),

•Yönetim Kurulu kararlarının gereği,

•Personel veri girişleri,

•Dekanlığa karşı sorumludur,

•ONAYLAYAN 02/02/2016 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK