KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Yazı İşleri Bürosu

•Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

•Her türlü tebligat, kargo ve postanın alınmasını sağlamak,

•Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyelerine toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak,

•Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

•Fakülte leh ve aleyhine açılan dava ve soruşturmaların takip ve arşivlenmesini sağlamak,

•Fakülteye gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,

•Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

•Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

•Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek,

•Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,

•Yazı işleri bürosu çalışanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V,


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK