KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Fakülte Sekreteri

•Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak,

•Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak,

•Fakülte içinde ve dışında eş güdüm için gerekli yatay ilişkileri sağlamak,

•Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda Hukuk Fakültesi teknik ve idari personeli arasında eş güdümü sağlamak ve işlerin düzenli yürütülebilmesi için sevkler, izinler vb. hususları, ilgili bölüm başkanlıkları ile koordineli bir şekilde, organize ederek fakültede kesintisiz hizmet sağlamak,

•Gelen yazıların tasnif edilerek Dekana iletilmesi.

•Fakülte ile ilgili akademik ve idari tüm ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak,

•Fakültenin demirbaş malzeme ve kırtasiye ihtiyaç ve kullanım listelerini yapmak ve takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek,

•Program dışı konferans salonu toplantı salonu, laboratuarlar ve dersliklerin ayarlanmasını sağlar,

•Dekanın verdiği diğer görevleri yapmak,

•Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirme formlarının düzenli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

•Ders saatli öğretim elemanlarının aylık ders ücretlerinin hazırlanıp bildirilmesinden sorumludur,

•Dekan ile tam zamanlı ve ders saatli öğretim elemanlarının arasındaki eş güdümü sağlamak,

•Dekanlık Makamına karşı sorumludur,

•Gerçekleştirme görevlisi,

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V,


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK