KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Dekan Yardımcısı

•2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesinde Dekan yardımcısının görevleri belirtilmiştir. Ayrıca dekan

tarafından verilen görevleri de yerine getirmek ile de yükümlüdür.

•Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan’ a birinci derecede yardımcı olurlar,

•Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini organize etmek,

•Öğrencilerle birebir görüşmeler sağlamak,

•Dekan’ın görevi başında bulunmadığı zamanlarda hem sevk ve idare konusunda hem de harcama konusunda tam yetki sahibidirler.

•Dekan Yardımcısı, Dekan ve Rektörlük Makamına karşı sorumludur

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V.


 
© 2009 - 2017 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK