KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Görev Tanımları
 
DEKAN

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Alt Proses Adı : Hukuk Fakültesi Akademik Ve İdari Birimleri
Görevi : Dekan/Harcama Yetkilisi
Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör
Astları : Tüm Akademik ve İdari Personel

•2547 Sayılı Kanunun 16. Maddesi “b” bendinde belirtilen görevlerin dışında aşağıdaki görevler Dekanının görevleri arasında yer almaktadır.

•Fakültede kadro ihtiyaçlarının belirlenerek Rektör’e bildirilmesinde, görev alacak öğretim elemanlarının seçilmesinde,

•Kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılmasının sağlanmasında,

•Toplam Kalite Yönetimi kapsamındaki çalışmaların izlenmesinde,

•Fakülte öğretim programının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve diğer programlarla koordinasyonun sağlanmasında,

•Öğrencilerin başarı durumlarının periyodik olarak değerlendirilmesinde,

•Konferans, sempozyum, panel, vb. faaliyetler düzenleyerek fakültenin tanıtımının yapılması, öğrencilerin sektörle iletişimin kurulmasında,

•Rektörlük tarafından verilen idari görevlerin yürütülmesinde,

•Üniversitemizin çeşitli bölümlerindeki sorumlu olduğu derslerin yürütülmesinde yetkili ve sorumludur.

•Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kuruluna başkanlık yapmak,

•Kurullarda alınan kararları uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

•Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

•Dekan, görevlerinin doğru olarak yapılmasından Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

•Harcama yetkilisi

•ONAYLAYAN 02/02/2017 Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Dekan V. 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK