KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
İç Kontrol Sistemi
 
Genel Bilgiler
 
Önsöz

Birey merkezli bir yaklaşım içinde eğitim faaliyetlerine yön vermek ve bu anlamda bilimsel niteliğe sahip hukukçular yetiştirmek. Hukuk eğitiminin öğrenci odaklı olması için gerekli çalışmalrı yapmak ve öğrencilerin mezuniyet sonrası hukuk uygulamasında karşılaşacağı sorunları asgari düzeye indirmek. Toplumsal sorumluluk anlamında etkin ve öncü bir yapı oluşturmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk alanında işbirliği sağlamak. Eğitim ve araştırmada disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde sürekli bir gelişme politikası oluşturmak.


 
© 2009 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Düzenleme: Yusuf BUDAK