İç Denetim Raporları

İç Denetim Raporları

     Öğrenci Memnuniyet Anketi

     Personel Memnuniyet Anketi

     Görev Tanım Formları

     İş Akış Şeması

     2016 Birim Faaliyet Raporu

     2017 Birim Faaliyet Raporu

     Örgüt Yapısı

     Hassas Görevler

     Riskler
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors