Akademik Personel

Akademik Personel

Anayasa Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Fatih ÖZTÜRK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gündüz Alp ASLAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bekir KESKİN

Arş. Gör. Dr. Batuhan USTABULUT

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doç. Dr. Ali Hakan EVİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Yasin TURİNAY

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Candan CANOĞLU

Arş. Gör. Sultan ÇAMAK YANPAR

Arş. Gör. İlkay ELBEY

Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Emek BAYRAK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Seydi ÇELİK

Arş. Gör. Dr. Buket KARAMAN

Arş. Gör. Dr. Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK BÜYÜKÇAĞLAR

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Rıdvan TÜRK

Hukuk Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Bekir KESKİN
(Ana Bilim Dalı Başkanı V.)

İdare Hukuku

Prof. Dr. Müslüm AKINCI
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Bayram KESKİN

Arş. Gör. Yaprak YEŞİL

Arş. Gör. Zuhal YAĞCI

Arş. Gör. Mehmet Mert DERMENCİ

Mali Hukuk

Doç. Dr. Memduh ASLAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Nuray AŞÇI AKINCI

Arş. Gör. Diyar ÇAKMAK

Milletlerarası Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Murat ESMER
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Uğur KAYNAKÇIOĞLU

Deniz Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) İbrahim AĞSAKAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof. Dr. Zehra Gönül BALKIR
(Misafir Öğretim Üyesi)

Öğr. Gör. Fatma Berfu GÜLER

Arş. Gör. Büşra Gizem ÜNER

Medeni Hukuk

Prof. Dr. Herdem BELEN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER

Dr. Öğr. Üyesi Cemile TURGUT

Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Buşra KARTAL

Dr. Funda ÇELEBİ
(Misafir Öğretim Üyesi)

Arş. Gör. Ali Ahmet GENÇ

Arş. Gör. Süleyman ALBAYRAK

Arş. Gör. Övgü Sıla KAYAM

Arş. Gör. Hilal Rabia YILDIZ

Arş. Gör. Esra KARATAŞ

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. Varol KARAASLAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Taner Emre YARDIMCI

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN

Arş. Gör. Necmiye AYDIN

Arş. Gör. Barış MIDIK

Milletlerarası Özel Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Cansu YENER KESKİN

Arş. Gör. Çağla Alara ÇELEBİ

Roma Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOÇAK DİKER
(Ana Bilim Dalı Başkanı V.)

Arş. Gör. Ayşe Gül EKER

Ticaret Hukuku

Prof. Dr. Hakan ÇEBİ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Levent BİÇER

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Zehra BADAK

Arş. Gör. Dr. Duygu DEMİREL ÖZDEMİR

Arş. Gör. Ercan GEÇGEL

Arş. Gör. Atahan GÜNCAN

Arş. Gör. Habibe DİNÇ DOĞAN

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors