Birimler    Medeni Hukuk

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı 8 akademisyenden oluşmaktadır. Bu akademisyenlerin 3 tanesi öğretim üyesi, 5 tanesi araştırma görevlisidir. Doç. Dr. Herdem Belen, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı başkanıdır. Ana Bilim Dalının lisans seviyesinde 5 adet temel dersi bulunmaktadır. Bunlar Medeni Hukuk (Temel Kavramlar, Aile Hukuku, Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukukudur. Ana Bilim Dalında aynı zamanda seçimlik dersler de verilmektedir. Bu dersler, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Tüketici Hukuku, Tüketici Hukuku İşlemleri, Medeni Hukuk Uygulamaları, Mukayeseli Medeni Hukuk, İmar Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Spor Hukuku, Kadastro Hukuku, Kat Mülkiyeti’dir. Ana Bilim Dalında verilen lisanüstü dersler; Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Tüketici Hukuku, Tüketici Hukuku İşlemleri, Barter Sistemi ve Taşınmaz Hukukundan ibarettir
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı 8 akademisyenden oluşmaktadır. Bu akademisyenlerin 3 tanesi öğretim üyesi, 5 tanesi araştırma görevlisidir. Doç. Dr. Herdem Belen, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı başkanıdır. Ana Bilim Dalının lisans seviyesinde 5 adet temel dersi bulunmaktadır. Bunlar Medeni Hukuk (Temel Kavramlar, Aile Hukuku, Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Eşya Hukuku, Miras Hukukudur. Ana Bilim Dalında aynı zamanda seçimlik dersler de verilmektedir. Bu dersler, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Tüketici Hukuku, Tüketici Hukuku İşlemleri, Medeni Hukuk Uygulamaları, Mukayeseli Medeni Hukuk, İmar Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, Spor Hukuku, Kadastro Hukuku, Kat Mülkiyeti’dir. Ana Bilim Dalında verilen lisanüstü dersler; Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Tüketici Hukuku, Tüketici Hukuku İşlemleri, Barter Sistemi ve Taşınmaz Hukukundan ibarettir.

Doç.Dr. Herdem BELEN
E-posta herdemb@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2622 Dahili: 2622
Doç.Dr. Sezer ÇABRİ
E-posta sezer.cabri@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2646 Dahili: 2646
Yrd.Doç.Dr. Duygu KOÇAK DİKER
E-posta duygu.kocak@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2605 Dahili: 2605
Yrd.Doç.Dr. Eylem APAYDIN
E-posta eylem.apaydin@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2671 Dahili: 2671
Arş.Gör. Övgü Sıla KAYAM
E-posta ovgu.kayam@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:
Arş.Gör. Ali Ahmet GENÇ
E-posta kocaeli@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2662 Dahili: 2662
Arş.Gör. Hilal DAVER
E-posta hilal.daver@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:
Arş.Gör. Süleyman ALBAYRAK
E-posta suleyman.albayrak@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03