Birimler    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel iş hukuku bölümünde; iş hukukunun tarihsel gelişimi, kaynakları, iş hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, türleri, iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan borçlar, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları hakkında bilgi verilecektir. Toplu iş hukuku bölümünde; toplu iş sözleşmesi, kuruluşu, içeriği, türleri, yararlanma koşulları, toplu iş uyuşmazlığı, toplu iş sözleşmesi ihlalinin sonuçları, grev ve lokavt kavramları, grev ve lokavtın sonuçları anlatılmaktadır. Sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak sosyal güvenlik sisteminin gelişimi, sosyal güvenliğin ilkeleri ve finansmanı, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları, sigorta dalları ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları hakkında temel bilgiler verilecektir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda; yasal düzenlemeler başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, sağlık ve güvenlik şartlarının sürekli olarak iyileştirilmesi için alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile bu konularda eğitim, bilgilendirme, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması ile bunlara ilişkin görev, yetki, hak ve yükümlülükleri incelenecektir.

Prof.Dr. Z.Gönül BALKIR (ABD BŞK.)
E-posta gonulbalkir@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2601 Dahili: 2601
Arş.Gör.Dr. Candan ALBAYRAK
E-posta candan.albayrak@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 26 49 Dahili: 26 49
Öğr.Gör. Berfu GÜLER
E-posta berfu.guler@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2632 Dahili: 2632

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03