Birimler    Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşuyla birlikte Prof. Dr. Vecdi Aral’ın özverili çalışmalarıyla “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı” akademik hayata girmiştir. Bu tarihten itibaren Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisan ve lisansüstü müfredatında yer alan “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi” başlığıyla ilişkili dersler “Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı” tarafından yürütülmüştür. Söz konusu dersler; “Hukuk Felsefesi”, “Hukuk Sosyolojisi”, “Hukuk Başlangıcı”, “Hukuk Metodolojisi” ve Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalıyla birlikte yürütülen “Kadın Hakları”dır. Fakültemizde önceleri “Hukuk Felsefesi” ve “Hukuk Sosyolojisi” dersleri lisans düzeyinde tek bir ders başlığı altında ele alınırken, 2010 tarihinden itibaren farklı ders başlıkları altında işlenmeye başlanmıştır. Anabilim dalının en temel dersi olan “Hukuk Felsefesi” lisan düzeyinde zorunlu olarak ikinci sınıflara iki dönem boyunca haftada iki saat halinde yürütülmektedir. “Hukuk Sosyolojisi” dersinin ise lisans düzeyinde birinci sınıflara seçmeli olarak tek dönem boyunca ele alınması planlanmıştır. Genel olarak derslerde hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisinin temel kavram ve problemlerine yer verilmekte ve bu problemlerin Türkiye’de hukuk sistemine nasıl yansıdığı ve önemi tartışılmaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Rabia SAĞLAM
E-posta rabia.saglam@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2638 Dahili: 2638
Arş.Gör. Ümran KARAASLAN
E-posta umran.karaaslan@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 26 51 Dahili: 26 51
Arş.Gör. Rıdvan TÜRK
E-posta ridvan.turk@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03