Birimler    Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, suç genel teorisi,yaptırım hukuku, infaz rejimleri, kriminoloji, suç tipleri ve ceza muhakemesi üzerine teorik araştırmalar yapmakta ve uygulamada yaşanan sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri sunmaktadır. İnsan Hakları Komisyonu'nun ceza infaz kurumlarında yaptığı denetlemelere katılmakta ve infaz rejimine ilişkin olarak gerçekleşen uygulama sürecine dahil olmaktadır. Ceza Genel Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, Kriminoloji, Ekonomik Suçlar ve Yaptırım Hukuku alanlarında dersler vermektedir. Ana Bilim Dalı'nın çalışma alanı suçun öncesi, sonrası ve gerçekleşmesi aşamalarının tümünü kapsamaktadır.

Arş.Gör. İlkay ELBEY
E-posta ilkay.elbey@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:
Arş.Gör. Adem TAFRAN
E-posta @kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:
Arş.Gör. Sultan ÇAMAK
E-posta sultan.camak@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2613 Dahili: 2613

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03