Birimler    Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, bir öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi olmak üzere toplam dört kişiden oluşmaktadır. Bu Ana Bilim Dalı’nda Ana Bilim Dalı Başkanı olarak öğretim üyesi Prof.Dr. Pelin Güven araştırma görevlisi olarak Merve Acun Mekengeç, Cansu Yener ve Burcu İrge yer almaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı olarak “Milletlerarası Özel Hukuk” başlığı altında lisans düzeyinde Kanunlar İhtilafı, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Ticaret, Rekabet Hukuku gibi dersler verilmektedir. Dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir. Bu derslerde, doktrindeki görüşlerle karşılaştırmalı bir şekilde ders anlatılırken, mukayeseli hukuktaki düzenlemeler, Yargıtay ve Danıştay kararları ile yabancı mahkeme kararları da ilgili olduğu ölçüde incelenmektedir"

Prof.Dr. Pelin GÜVEN
E-posta pelinguven@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 26 01 Dahili: 26 01
Arş.Gör. Burcu İRGE
E-posta burcu.irge@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 26 36 Dahili: 26 36
Arş.Gör. Cansu YENER
E-posta cansu.yener@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 26 66 Dahili: 26 66
Arş.Gör. Mehmet Selman ÖKTEM
E-posta mehmetselman.oktem@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03