Birimler    Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültelerinde, İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde ve İletişim Fakültelerinde verilmekte olan Anayasa Hukuku Dersi ile esas olarak, anayasal hak ve özgürlükler konusunda bir formasyon kazandırılması hedeflenir. Ayrıca bu ders ile, devlet organlarının yapısı, işleyişi ve bu organların birbirleriyle ilişkileri konusunda da, geniş açılı bilgilendirme amaçlanmaktadır. Özetle, Anayasa Hukuku Dersini tamamlamış olan öğrencilerin anayasa kavramları, kurallar kademelenmesi, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi usulleri, devlet biçimleri, hükümet sistemleri, seçimler, siyasi partiler, anayasal hak ve özgürlüklerin kaynakları, içerikleri ve sınırları, yasama, yürütme ve aynı zamanda anayasa yargısı konusunda bilgi sahibi olmaları beklenir. Bununla birlikte, edindikleri teorik bilgiler ile öğrenciler, hukukun bireylere sağladığı olanaklar konusunda da bilinçlenecektir. Ek olarak, Anayasa Hukuku dersi, aynı zamanda öğrencilerin güncel politik ve anayasal gelişmeleri izlemesi ve irdelemesi olanağını da sağlar.

Arş.Gör. Batuhan USTABULUT
E-posta batuhan.ustabulut@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:
Arş.Gör. Oğuzhan Bekir KESKİN
E-posta @kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 2662 Dahili: 2662
Arş.Gör. Sait Feyzi EROĞLU
E-posta sait.eroglu@kocaeli.edu.tr
Tel: 0262 303 Dahili:

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03