Duyurular

2017 – 2018 Bahar Yarıyılı ÜSD – ESD Ders Seçimleri hk. Fakülte Kurulu’nun 05.12.2017 tarih ve 2017/03 toplantısının 01 sıra sayılı kararı ile Fakültemiz öğrencilerine kazandırılması gereken bilgi, beceri ve yeterlikler dikkate alınarak ÜSD ve ESD dersleri belirlenmiştir. 29 Ocak - 02 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kayıt yenileme, derse yazılma sürecinde öğrencilerimizin ekte belirtilen ÜSD ve ESD derslerinden ders seçimlerini yapmaları, tablo dışında başka bir dersin seçiminin yapılmaması gerekmektedir.
Tıklayınız.
Danışman Listesi için tıklayınız.
Ders Plani İçin Tıklayınız..
Der Planı için Tıklayınız.

Etkinlikler

02
04
FIKRI MÜLKIYET HAK IHLALLERI SEMPOZYUMU
01
01
Faydalı Linkler
01
01
Sanal Tur

Ders Planı

Akademik Takvim

İç Kontrol Sistemi

Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yasa ve Düzenlemeler

Fotoğraf Galerisi

Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 26 01/ Belgegeçer : +90 (262) 303 26 03